L’article 34 dels Estatuts Federals de la Federació Valenciana d’Estudiants, estableixen com a competències de la presidència:

  1. Ser la màxima representació de la federació en tota mena d’organismes públics i privats.
  2. Convocar, presidir i moderar les reunions de l’Assemblea Federal, del Consell Federal i de l’Executiva Federal.
  3. Formalitzar els nomenaments efectuats pels òrgans corresponents de la federació.
  4. Ordenar els pagaments acordats degudament pels òrgans corresponents.
  5. Qualsevol altra funció que es requerisca per a l’organització de FAAVEM.
DOCUMENTACIÓ

Aquesta àrea de treball no disposa de documentació en aquests moments

Titular: Enrique Martínez Quirós

Des del 24 d’abril de 2019

enrique.martinez@faavemn.cluster030.hosting.ovh.net

ENLLAÇOS

No disponible

VAL CAS