OBJECTIU 1er. Foment de la creació d’Associacions d’Alumnes.

ACCIÓ A.1.1. Revisar el cens de associacions de FAAVEM en el registre i, posar-nos en contacte amb els centres on tinguem associacions inactives, per a intentar reactivar-les.

 

ACCIÓ A.1.2. Crear un pla de reactivació d’associacions en risc d’inactivitat.

 

ACCIÓ A.1.3. Actualitzar la guia de participació estudiantil i de creació d’associacions de la federació.

 

ACCIÓ A.1.4. Desenvolupar convenis de col·laboració amb les organitzacions d’AMPAs autonòmiques i amb Consells de la Joventut per tal de obtindre suport d’on estan presents aquestes entitats per tal de crear-ne associacions d’alumnes.

 

ACCIÓ A.1.5. Assistir les associacions membre amb els tràmits burocràtics d’inscripció als registres pertinents 

 

OBJECTIU 2on. Promoció de la Federació en Xarxes Socials.

 

ACCIÓ A.2.1. Publicar en totes les Xarxes Socials on la Federació està activa fotografies, vídeos i informació de les activitats que realitza la federació.

 

ACCIÓ A.2.2. Publicar informació o dades interessants relativa a la participació estudiantil i juvenil.

 

ACCIÓ A.2.3. Desenvolupar campanyes per als dies internacionals i nacionals de vital interés de la Federació.

 

ACCIÓ A.2.4. Promocionar les activitats formatives i events de FAAVEM mitjançant les Xarxes Socials.

 

OBJECTIU 3er. Impacte en Premsa.

ACCIÓ A.3.1. Fer més impacte en la societat mitjançant l’enviament de notes de premsa als principals mitjans de comunicació valencians

OBJECTIU 1er. Relacions actives amb Conselleria d’Educació.

 

ACCIÓ B.1.1. Participar activament en totes les sessions del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i treballar els documents que s’aproven per aquest.

 

ACCIÓ B.1.2. Assistir a totes les reunions de la mesa d’alumnes de la Comunitat Valenciana.

 

ACCIÓ B.1.3. Reunir-nos més amb els alts càrrecs de la Conselleria per tal de proposar millores al sistema educatiu valencià.

 

ACCIÓ B.1.4. Formar part i treballar activament en les comissions de treball del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

 

OBJECTIU 2on. Relacions actives amb altres organismes públics.

 

ACCIÓ B.2.1. Enfortir la relació amb l’Institut Valencià de la Joventut.

 

ACCIÓ B.2.2. Promoure projectes juntament amb conselleries o organismes de la Generalitat.

 

OBJECTIU 3er. Obtenció de recursos públics.

 

ACCIÓ B.3.1. Justificar correctament les subvencions que ens venen concedint des de fa temps i intentar augmentar la quantitat que percebem.

 

ACCIÓ B.3.2. Demanar-ne altres subvencions que no demanem en l’actualitat i en les quals podem optar com a federació d’alumnes.

 

ACCIÓ B.3.3. Presentar projectes al programa Erasmus+ de la Unió Europea per obtindre finançament europeu.

 

ACCIÓ B.3.4. A l’acabar el cessament d’espais per part de Conselleria d’Educació del local de la seu, sol·licitar la renovació de l’adjudicació junt amb la reforma d’aquest establiment, o bé, demanar a l’administració un local amb les mateixes característiques però amb millores estètiques i estructurals.

ACCIÓ B.3.5. Tractar amb l’IVAJ la possible modificació de les bases de subvencions juvenils per tal de poder incloure’ns en les ajudes per a entitats joves.

OBJECTIU 1er. Fomentar la igualtat de génere.

 

ACCIÓ C.1.1. Mantindre una actitud activa i reivindicativa donant suport al moviment feminista en col·laboració amb entitats juvenils d’aquest àmbit.

 

ACCIÓ C.1.2. Participar i donar suport al 8M, el 25N i altres convocatòries feministes.

 

ACCIÓ C.1.3. Garantir la paritat en els grups de treball i activitats de la federació.

 

OBJECTIU 2on. Defensa de les persones LGTB+.

 

ACCIÓ C.2.1. Mantindre una actitud activa i reivindicativa donant suport al moviment LGTB+ en col·laboració amb entitats juvenils d’aquest àmbit.

 

ACCIÓ C.2.2. Participar i donar suport al 17M, a l’Orgull i altres events d’aquesta índole. 

 

OBJECTIU 3er. Garantir l’accés a la participació.

 

ACCIÓ C.3.1. Garantir l’accés a la participació a persones amb mobilitat reduïda, persones amb dificultats econòmiques, persones amb discapacitat, etc.

 

OBJECTIU 4rt. Lluita contra l’assetjament.

 

ACCIÓ C.4.1. Retomar antigues accions contra l’assetjament i el ciberassetjament escolar.

 

ACCIÓ C.4.2. Crear una bústia anònima, via correu electrònic per tal de que la federació ajude l’alumnat afectat .

OBJECTIU 1er. Formació de l’alumnat.

 

ACCIÓ D.1.1. Oferir un catàleg a les associacions membre de formacions d’interès gratuïtes, que seran impartides per la pròpia federació.

 

ACCIÓ D.1.2. Crear una borsa de persones amb experiència, per a que realitzen formacions dins de FAAVEM.

 

OBJECTIU 2on. Foment de la Cultura.

 

ACCIÓ D.2.1. Organitzar activitats culturals, com visites a museus o llocs d’important rellevància dins de la Comunitat Valenciana.

 

ACCIÓ D.2.2. Utilitzar les llengües cooficials reconegudes per l’article 6.2 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

 

ACCIÓ D.2.3. Convocar les reunions estatutàries de la federació en diferents municipis, per tal de descentralitzar FAAVEM de la ciutat de València.

 

ACCIÓ D.2.4. Dedicar una part de les trobades que s’organitzen a conèixer la història i la cultura del lloc on es realizen.

 

OBJECTIU 3er. Desenvolupament sostenible i medi ambient.

 

ACCIÓ D.3.1. Mostrar especial atenció sobre els riscos del canvi climàtic i la protecció del medi ambient en col·laboració amb entitats juvenils d’aquest àmbit.

 

ACCIÓ D.3.2. Reduir l’ús dels documents en paper per a les reunions de la federació i fomentar la utilització dels mitjans electrònics.

 

ACCIÓ D.3.3.  Implementar en la mesura possible l’Agenda 2030 en el treball i activitats de FAAVEM.

ACCIÓ D.3.4. Promoure activitats de neteja d’espais naturals.

OBJECTIU 1er. Participació en entitats.

 

ACCIÓ E.1.1. Participar activament en els Consells Locals de Joventut als quals pertanyem i sol·licitar-ne la inclusió en altres.

 

ACCIÓ E.1.2. Participar activament en el Consell Valencià de la Joventut, assistint a reunions, formacions i altres events organitzats per aquest.

 

ACCIÓ E.1.3. Participar activament en la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, assistint a reunions, formacions i altres events organitzats per aquest.

 

ACCIÓ E.1.4. Participar als grups de treball de les entitats a les quals pertanyem.

 

OBJECTIU 2on. Cooperació i col·laboració amb entitats.

 

ACCIÓ E.2.1. Reforçar la relació ja existent amb l’Associació Valenciana d’Estudiants – ASVAES.

 

ACCIÓ E.2.2. Cooperar i col·laborar amb les diferents federacions membre de CANAE, així com amb altres que puguen compartir finalitats amb FAAVEM.

 

OBJECTIU 3er. Reforçar l’estructura interna.

 

ACCIÓ E.3.1. Convocar els grups de treball de la federació

 

ACCIÓ E.3.2. Millorar la comunicació interna en l’Executiva Federal i dividir el treball diari, per tal que es puga complir aquest pla de treball.

 

ACCIÓ E.3.3. Assignar una o més àrees de treball als membres de l’Executiva Federal. 

ACCIÓ E.3.4. Millorar la comunicació entre la federació i les seues associacions membre.

VAL CAS