L'Executiva Federal

Executiva Federal

L’Executiva Federal és l’òrgan de govern i direcció de la Federació Valenciana d’Estudiants. Es triada cada dos anys per l’Assemblea Federal. L’actual Executiva Federal va ser elegida el 24 d’abril del 2021.

Enrique
Martínez Quirós

PRESIDÈNCIA

Mónica
Letterer Ramos

SECRETARIA

INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Marcos
Cunchillos Just

TRESORERIA

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Laura
Bermejo Huete

PARTICIPACIÓ I FORMACIÓ

Carla
Montalvà Bonet

EQUITAT, CONVIVÈNCIA I QUALITAT EDUCATIVA

VAL CAS