Àrea de Política Educativa i Comunicació

AT Política Educativa i Comunicació

L’Àrea de Treball de Política Educativa i Comunicació té per atribucions:

  • Foment de les relacions amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (Consell Escolar de la Comunitat Valenciana-CECV i les seues comissions, mesa d’alumnes…).
  • Foment de relacions actives amb altres institucions.
  • Promoure i desenvolupar bones relacions amb els diferents grups parlamentaris valencians.
  • Donar visibilitat a totes les activitats realitzades per FAAVEM mitjançant les xarxes socials.
  • Actualitzar i adaptar la nostra pàgina web a les necessitats de l’estudiantat.
  • Visibilitzar els objectius dels grups de treball en les xarxes.

L’Àrea de Treball de Política Educativa i Comunicació treballa les següents accions del Pla de Treball 2019-2021.

ACCIÓ B.1.1. Participar activament en totes les sessions del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i treballar els documents que s’aproven per aquest.

ACCIÓ B.1.2. Assistir a totes les reunions de la mesa d’alumnes de la Comunitat Valenciana.

ACCIÓ B.1.3. Reunir-nos més amb els alts càrrecs de la Conselleria per tal de proposar millores al sistema educatiu valencià.

ACCIÓ B.1.4. Formar part i treballar activament en les comissions de treball del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

ACCIÓ B.2.1. Enfortir la relació amb l’Institut Valencià de la Joventut.

ACCIÓ B.2.2. Promoure projectes juntament amb conselleries o organismes de la Generalitat.

ACCIÓ A.2.1. Publicar en totes les Xarxes Socials on la Federació està activa fotografies, vídeos i informació de les activitats que realitza la federació.

ACCIÓ A.2.2. Publicar informació o dades interessants relativa a la participació estudiantil i juvenil.

ACCIÓ A.2.3. Desenvolupar campanyes per als dies internacionals i nacionals de vital interés de la Federació.

ACCIÓ A.2.4. Promocionar les activitats formatives i events de FAAVEM mitjançant les Xarxes Socials.

ACCIÓ A.3.1. Fer més impacte en la societat mitjançant l’enviament de notes de premsa als principals mitjans de comunicació valencians.

 

DOCUMENTACIÓ

Aquesta àrea de treball no disposa de documentació en aquests moments

 

IMG_8011

Adrián Adam Sanz

Responsable
IMG_8007

Mónica Letterer Ramos

Vocal

ENLLAÇOS

No disponible

VAL CAS