Organigrama

Organigrama

L’estructura organitzativa de la Federació Valenciana d’Estudiants està composada pels òrgans de govern i pels de participació. 

L'Assemblea Federal

És l’órgan superior de govern de la Federació Valenciana d’Estudiants. Es reuneix cada dos anys i la componen els representants de les associacions d’alumnes i els alumnes associats.

El Consell Federal

És l’órgan de govern que s’encarrega de controlar l’Executiva Federal i de planificar les accions i el treball que desenvoluparà la federació a mitjà i llarg termini. És el principal òrgan de govern entre assemblees. Hi estan representats alumnes i associacions d’alumnes.

És l’órgan de direcció de la Federació Valenciana d’Estudiants.

Són les seccions temàtiques de treball de la Federació Valenciana d’Estudiants.

Els Grups de Treball

Són els òrgans de participació temàtica de FAAVEM i de les Àrees de Treball. Estan formats per alumnes i representants d’associacions d’alumnes. 

Tota aquesta estructura ve directament organitzada pels Estatuts de la Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM aprovats a Paiporta, el 14 de juliol del 2020.

VAL CAS