Pla de Treball 2021-2023

INTRODUCCIÓ

La Federació Valenciana d’Estudiants es constitueix l’any 1987 per donar veu a un col·lectiu molt important en la societat però sense veu ni vot fins aleshores. Quasi trenta cinc anys després l’organització ja està consolidada com la principal veu dels estudiants de secundària i batxillerat de la Comunitat Valenciana.

No obstant, ens enfrontem a reptes tant en el present que vivim com en el futur proper i llunyà. La pandèmia per la COVID-19 ens ha mostrat que el model FAAVEM està obsolet i no aprofita totes les ferramentes digitals que podria. En resum, el model és el mateix des de la nostra fundació però els temps no són els mateixos, per tant, necessitem adaptar-nos a les noves circumstàncies.

Aquest Pla de Treball s’articula en tres grans blocs: Educació, Incidència Política i Social; Participació, Organització i Formació i Desenvolupament Sostenible. En definitiva, tres grans blocs per transformar la federació per sumar en educació de qualitat, participació estudiantil i futur.

Al bloc d’Educació, Incidència Política i Social es tracten les accions per tal d’arribar a un millor sistema educatiu de qualitat, inclusiu i que prepare per al futur, a més de la seua difusió de cara als responsables polítics i a la societat general.

El segon bloc, de Participació, Organització i Formació és la branca fonamental del mandat i per a transformar la federació. El model participatiu és la part més obsoleta de l’estructura de la federació i, encara que ja s’ha començat a canviar-ho, hem de disposar totes nostres forces per tal d’arribar a un nou sistema de participació més fàcil, accessible i adaptat i menys burocràtic. L’acompanyament i la formació als participants en tot el progrés participatiu també ha de ser fonamental per aconseguir fer front a les noves realitats.

Per últim, el bloc de Desenvolupament Sostenible adopta les matèries més transversals, amb un especial focus en l’emergència climàtica i amb diferents accions  per aconseguir una federació sostenible.

El nostre objectiu és clar: hem de transformar per a sumar, fer canvis per poder continuar caminant.

A. EDUCACIÓ, INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

1r. Accions per a millorar la qualitat de l’ensenyament.

A.1.1. Fer trobades per a desenvolupar propostes per a millorar l’educació.

A.1.2. Promocionar els estudis de Formació Profesional.

A.1.3. Revisar els documents de propostes polítiques i fer-ne de nous, si cal.

 

2n. Garantir l’equitat a les aules.

A.2.1. Donar informació àmplia a l’alumnat sobre les beques.

A.2.2. Fer propostes per combatre l’abandonament escolar i presentar-les a les institucions pertinents.

A.2.3. Garantir la inclusió dels col·lectius minoritaris atenent a tota circumstància personal i social.

A.2.4. Posar-nos en contacte amb diferents plataformes per replegar dades sobre l’assetjament escolar i transmetre-les a l’administració per combatre-lo.

A.2.5. Promoure la convivència escolar en positiu.

 

3r. Transmetre els problemes diaris dels estudiants a les institucions

A.3.1. Fer enquestes per conèixer els problemes diaris dels estudiants i desenvolupar els informes pertinents per transmetre-ho a les administracions.

A.3.2. Desenvolupar consultoris online amb els estudiants del màxim nombre de centres possible.

 

4t. Treballar per la convivència escolar en positiu.

A.4.1. Donar recursos als alumnes i als centres per millorar la convivència escolar.

A.4.2. Fer trobades per millorar la convivència escolar en positiu.

A.4.3. Promoure la mediació als centres educatius.


5é. Difusió de les nostres propostes.

A.5.1. Difondre la federació en els mitjans de comunicació.

A.5.2. Traslladar les nostres propostes als diferents responsables polítics.

A.5.3. Treballar els documents del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana per poder afegir les nostres propostes.

A.5.4. Impulsar la celebració de reunions de la Mesa d’Alumnes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

A.5.5. Treballar colze a colze amb el Consell Valencià de la Joventut en l’àmbit d’Incidència Política.

A.5.6. Crear un espai informal en el que es tracten temes referents amb l’educació dels estudiants.

B. PARTICIPACIÓ, ORGANITZACIÓ I FORMACIÓ

1r. Implementació de la participació directa.

B.1.1. Acabar de desenvolupar el model de participació Aitana.

B.1.2. Implementar aquest model sense menyscapte de poder continuar creant associacions.

B.1.3. Acompanyar a tot estudiant  durant el seu procés participatiu.

B.1.4. Utilitzar les ferramentes digitals per prescindir de la presencialitat quan no siga necessari.

B.1.5. Obrir, almenys, una plaça del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana perquè siga elegida pels estudiants de la Comunitat Valenciana.

 

2n. Formacions útils per poder participar en FAAVEM  i per a la vida de l’estudiant.

B.2.1. Desenvolupar un pla de formacions i difondre-lo.

B.2.2. Fer trobades per formar de manera útil als participants.

B.2.3. Aprofitar plataformes digitals per fer formacions mitjançant webinars, videoconferències o cursos en línia.

 

3r. Fer una major difusió de FAAVEM per instituts i donar més importància a la promoció per les xarxes socials.

B.3.1. Utilitzar l’espai informal creat per a difondre FAAVEM i atraure participants.

B.3.2. Informar als centres docents de les activitats de FAAVEM.

B.3.3. Fer una campanya per donar-nos a conéixer  en els diferents instituts.

 B.3.4. Difondre les nostres accions als mitjans de comunicació.

B.3.5. Impulsar la participació a les xarxes socials.

B.3.6. Mostrar el recolçament de FAAVEM els dies de vital importància: 8M, 25N, 17M, 28J, 8A, …

B.3.7. Transmetre per xarxes socials informació d’interés per a l’estudiantat.

 

4t. Mobilització de les persones per a una participació interna major. 

B.4.1. Millorar la comunicació  perquè siga més dinàmica.

B.4.2. Fer partícips als membres en l’organització i la coordinació.

B.4.3. Informar de totes les accions que realitza FAAVEM continuament.

B.4.4. Convocar els grups de treball, si és posible.

 

5é. Promoció del valencià i del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

B.5.1. Utilitzar les llengües cooficials a les xarxes socials.

B.5.2. Disfrutar del patrimoni cultural i històric de la Comunitat Valenciana durant les activitats de FAAVEM.

B.5.3. Difondre informació sobre les titulacions  de valencià dels diferents organismes.

C. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

1r. Fer accions de conscienciació sobre l’emergència climàtica.

C.1.1. Reduir al màxim l’ús de paper i promoure la utilització de paper reciclat.

C.1.2. Posar papereres de reciclatge a les nostres activitats i a la seu.

C.1.3. Intentar que si es fa marxandatge, aquest siga sostenible.

C.1.4. Eliminar els plàstics d’un sol ús, en el cas que no es poguera, utilitzar plàstic reciclable.

 

2n. Promoció de la igualtat i reducció de desigualtats.

C.2.1. Garantir la no discriminació per raó de gènere, origen, orientació sexual, ideologies o creences.

C.2.2. Donar informació sobre la diversitat en les trobades.

 

3r. Implementació del Desenvolupament Sostenible.

C.3.1. Consumir en el comerç local i evitar al màxim el menjar no saludable.

C.3.2. Promoure els hàbits de vida saludables.

C.3.3. Tractar, de manera general, els Objectius de Desenvolupament Sostenible en les nostres activitats.

VAL CAS