La vint-i-unena sessió de l’Assemblea Federal de la Federació Valenciana d’Estudiants tindrà lloc, prèvia convocatòria, el 24 d’abril del 2021.

VAL CAS