ASSEMBLEA FEDERAL FAAVEM 14 DE JULIOL

📅⌚ Dia i data

Es convoca l’Assemblea Federal de la Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM per al dia 14 de juliol a les 11:00h en primera i a les 11:30h en segona convocatòria.

📍 LLOC

Es celebrarà al museu de la Rajoleria de Paiporta.

✈️🥘 DESPESES DE TRANSPORT I DINARS

Com sabreu, la Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM cobreix les despeses de transport i dinars, en cas d’emplenar degudament la fulla de liquidació de despeses que us posarem a la vostra disposició.

Per recordar els criteris generals, S’ADMETRAN les següents despeses:

 • El bitllet senzill o d’anada i tornada de metro, bus o rodalies en cas d’una persona i la recàrrega del bonometro, bonobús, Tuin i targetes similars en cas de que cobrisca la despesa de més d’una persona.
 • Les despeses de desplaçament en cotxe o moto, sempre coneixent la matrícula del mateix i a 0,19€/km des de l’adreça de residència fins al lloc de celebració (segons estableix la Conselleria d’Educació)
 • Les despeses dels dinars fins a 8,50€ en dinars i sopars i fins a 2,50€ en la resta de dinars.

NO S’ADMETRAN:

 • Despeses sense justificament de pagament (ticket).
 • Despeses de dinars no fetes entre l’obertura i el tancament de la sessió.
 • Despeses de taxi o alquiler de vehicles amb conductor (Uber, Cabify, …)

El pagament de les despeses es produirà en els 30 dies seguents a la resolució favorable de la fulla de liquidació de despeses.

🙋 ACREDITACIÓ DE DELEGATS I DELEGADES

D’acord amb els estatuts vigents en l’obertura de sessió de l’Assemblea us recordem:

Art. 13:
La Asamblea Federal es el órgano superior de participación y decisión de FAAVEM, estará constituido de la siguiente forma:

 • Dos representantes de cada una de las Asociaciones miembro de pleno derecho con voz y voto.
 • Los miembros de la Ejecutiva Federal con voz y sin voto.
 • Otros miembros de las asociaciones y estudiantes de centros educativos no universitarios invitados por la Ejecutiva Federal también, con voz y sin voto.

Per tant cada associació disposarà de dos persones delegades, amb veu i vot i persones invitades, prèvia consulta a l’Executiva Federal.

📑 ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’ordre del dia.

📙 Convocatòria Assemblea (14 Juliol)

📙 Modificació de l’Ordre del Dia

2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

📙 Acta de la sessió anterior (24/04/2019)

3. Informe, debat i aprovació, si escau, de la reforma dels Estatuts.

📙 Projecte Estatuts FAAVEM

📕 Esmena UNISCA – Art. 11

📕 Esmena UNISCA – Art. 29

📕 Esmena UNISCA – Genérica

📕 Esmena UNISCA – Genérica

📕 Esmena ADEMAB – Art. 30

📕 Esmena ADEBER – Art. 4

📚 Esmenes EF – Art. 10 / Art. 16 / Art. 22 / Art. XX / Art. 29 / Art. 41 / DT3

4. Debat i adopció d’acords, si escau, per al desenvolupament dels Estatuts.
5. Informe d’associacions membre.
6. Informe de l’Executiva Federal i els grups de treball.
7. Informe de COVAES.
8. Informe i debat sobre el nou model de participació.
9. Actualització, si escau, de l’Executiva Federal.

📙 Proposta nomenament Laura Bermejo Huete

10. Reasignació, si escau, de responsables i vocalies d’àrea.

📙 Modificació Àrees de Treball

11. Actualització, si escau, de les places en el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

📙 Proposta modificació places CECV

12. Ratificació, si escau, de la imatge corporativa de FAAVEM.

📙 Modificació del Logotip

13. Avaluació del Pla de Treball 2019-2021.

📙 Pla de Treball 2019-2021

14. Aprovació, si escau, de resolucions.
15. Precs i preguntes.

 

 

🔞 MENORS D’EDAT I PROTECCIÓ INTELECTUAL

Recordem que les persones menors d’edat caldrà que porten complimentada l’autorització de menors que serà facilitada en els propers dies, així com l’autorització de l’ús de la imatge (per a majors i menors d’edat)

😷 MESURES DE SEGURETAT COVID-19

 • Es buscarà que l’espai de l’Assemblea siga ampli i tinga més d’una entrada.
 • S’intentarà mantindre una distància de 2 metres entre els assistents, una vegada asseguts en la reunió.
 • Es posarà a disposició de manera gratuita tant mascaretes com gel hidroalcohòlic.
 • En cas de tenir símptomes, per favor, quedeu-vos a casa.

INSCRIPCIONS

VAL CAS